Jak postępować w przypadku kolizji/wypadku za granicą?

kolizja przód samochodu

W sytuacji, jeżeli sprawcą kolizji/wypadku w Federacji Rosyjskiej / na Białorusi jest inna osoba, Pana/Pani postępowanie powinno być następującym: 

  • Bez względu na powagę sytuacji, koniecznie należy powiadomić o kolizji/wypadku policję; 
  • Nie należy podpisywać żadnych dokumentów, które są dla Pana/Pani niezrozumiałe.
  • Należy wymienić się ze sprawcą kolizji/wypadku informacją o polisach OC, między innymi poprosić o numer polisy, lub zielonej karty (jeżeli środek transportu sprawcy zarejestrowany jest poza Unią Europejską); 
  • Zapisać markę, model i numer rejestracyjny środka transportu sprawcy kolizji/wypadku;
  • Polecamy sfotografować miejsce kolizji/wypadku oraz środki transportu wraz z ich uszkodzeniami;
  • Należy poczekać na policję a następnie poprosić o wypisanie dokumentu/ zaświadczenia informującego o kolizji/wypadku;
  • Zachować wszelką dokumentację z miejsca kolizji/wypadku oraz dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z kolizją/wypadkiem; 
  • Zwrócić się do niezależnego specjalisty, który oceni szkodę; 
  • Zwrócić się do firmy ICS-Doradztwo, przesłać dokumentację z miejsca zdarzenia i wszelkie inne dokumenty, abyśmy mogli zwrócić się w celu odzyskania dla Państwa pieniędzy z Zakładu ubezpieczającego sprawcę kolizji/wypadku.
kolizja inny sprawca
kolizja inny sprawca