ICS Transport, Doradztwo dla firm

Firma ICS Transport, Doradztwo z siedzibą w Warszawie reprezentuje interesy Polskich Firm Transportowych przed Zakładami Ubezpieczeń i zajmuje się likwidacją szkód z OC sprawcy w Rosji i Białorusi

Po kolizji w Rosji / na Białorusi z winy rosyjskiego / białoruskiego ubezpieczonego polskie zakłady ubezpieczeń nie zwracają się z regresem (wnioskiem o wypłatę odszkodowania) do zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. W związku z powyższym interes polskich poszkodowanych nie jest zabezpieczony.

Co gorsze, często sprawca (winny) zdarzenia informuje swojego rosyjskiego / białoruskiego ubezpieczyciela, że został poszkodowany przez polski pojazd i wówczas polski zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie z polisy OC rzeczywiście poszkodowanej osoby / firmy.

ICS Transport, Doradztwo działa na rzecz polskiej firmy Transportowej w 100% wychodząc naprzeciw jej potrzebom. 

Oferujemy likwidację szkód komunikacyjnych z OC sprawcy: 

1. Uszkodzenie pojazdów w ruchu drogowym,

2. Uszkodzenie pojazdów związane z załadunkiem, rozładunkiem towaru,

3. Uszkodzenie pojazdów na parkingach i placach załadunkowych,

Kontaktujemy się bezpośrednio z ubezpieczycielem z zagranicy, dzięki czemu mamy możliwość odzyskania pieniędzy w 90 – 180 dni. 

Ponadto oferujemy przeanalizowanie zlikwidowanych szkód z 3 ostatnich lat i w przypadku, jeżeli będzie to możliwe zwrócimy się do zakładu ubezpieczeń o wypłacenie należącej się firmie, a niewypłaconej sumy pieniędzy. 

Szczegóły oferty po kontakcie telefonicznym.