Jak postępować w przypadku kolizji/wypadku za granicą kraju


W sytuacji, jeżeli Pan/Pani są sprawcami kolizji/wypadku w jednym z państw Unii Europejskiej, Pana/Pani postępowanie powinno być następującym: • Bez względu na powagę sytuacji, koniecznie należy powiadomić o kolizji/wypadku policję;
 • Należy przekazać poszkodowanemu kopię polisy OC i kopię numeru rejestracyjnego samochodu;
 • Jeżeli uczestnikami kolizji/wypadku jest kilka osób - należy każdej z osób przekazać kopię polisy OC lub numer polisy, a także kopię dowodu rejestracyjnego samochodu;
 • Polecamy również sfotografować miejsce kolizji/wypadku, środki transportu wraz z ich uszkodzeniami.

W sytuacji, jeżeli sprawcą kolizji/wypadku w jednym z państw Unii Europejskiej jest inna osoba, Pana/Pani postępowanie powinno być następującym: • Bez względu na powagę sytuacji, koniecznie należy powiadomić o kolizji/wypadku policję;
 • Nie należy podpisywać żadnych dokumentów, które są dla Pana/Pani niezrozumiałe. Należy poprosić o wezwanie tłumacza przysięgłego. Ubezpieczyciel pokryje koszty tłumacza przysięgłego.
 • Należy wymienić się ze sprawcą kolizji/wypadku informacją o polisach OC, między innymi poprosić o numer polisy, lub zielonej karty (jeżeli środek transportu sprawcy zarejestrowany jest poza Unią Europejską);
 • Zapisać markę, model i numer rejestracyjny środka transportu sprawcy kolizji/wypadku;
 • Polecamy sfotografować miejsce kolizji/wypadku oraz środki transportu wraz z ich uszkodzeniami;
 • Należy poczekać na policję a następnie poprosić o wypisanie dokumentu/ zaświadczenia informującego o kolizji/wypadku;
 • Zachować wszelką dokumentację z miejsca kolizji/wypadku oraz dokumenty potwierdzające poniesione wydatki Związane z kolizją/wypadkiem;
 • Zwrócić się do niezależnego specjalisty, który oceni szkodę;
 • Zwrócić się do firmy ICS-Doradztwo, przesłać dokumentację z miejsca zdarzenia i wszelkie inne dokumenty, abyśmy mogli zwrócić się w celu odzyskania dla Państwa pieniędzy z Zakładu ubezpieczającego sprawcę kolizji/wypadku.