Z naszej praktyki jednoznacznie wynika, że nieznajomość regulacji prawnych innych krajów oraz języków obcych w stopniu wystarczającym do załatwienia spraw urzędowych stanowi istotną przeszkodę w dochodzeniu roszczeń od zagranicznych Zakładów Ubezpieczeń.

Przede wszystkim poszkodowani nie są świadomi swoich praw odnośnie zakresu roszczeń i w ten sposób sami ograniczają się do dochodzenia jedynie kosztów naprawy pojazdu, do tego opartej o zaniżoną kalkulację naprawy wystawionej przez Zakład Ubezpieczeniowy.

Co oferujemy?

Działamy jako Państwa przedstawiciel. Reprezentujemy Państwa firmę przed Ubezpieczycielem sprawcy kolizji. Znając prawo likwidacji szkód w krajach Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi, mamy możliwość roszczenia Państwa pretensji dotyczących szkody zagranicznej bezpośrednio u Ubezpieczyciela sprawcy.

Jak działamy?

Kolizja z winy innego pojazdu - Zgłoszenie wypadku firmie ICS-Doradztwo - Bezpośrednie roszczenie pretensji u Ubezpieczyciela sprawcy wypadku - przelew pieniędzy bezpośrednio od Ubezpieczyciela sprawcy nawet do 30 dni na konto Klienta - Opłata prowizji firmie ICS - Doradztwo po wystawieniu faktury.

Jakich dokumentów potrzebujemy od Państwa?


Aby w pełni zlikwidować szkodę zagraniczną, potrzebujemy jedynie upoważnienia od Państwa firmy, dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu winy kierowcy zagranicznego (spisane oświadczenie, notatka z miejsca wypadku), dokumentacji technicznej naprawy (faktura lub kalkulacja), informacje o polisie sprawcy.

Jakie odniosą Państwo KORZYŚCI?

Zlikwidujemy szkodę nawet w 30 dni (w Federacji Rosyjskiej i Białorusi około 180 dni).

Znając niuanse prawa w likwidacji szkód będziemy starać się uzyskać dla Państwa jak najwięcej pieniędzy.

Jesteśmy w stanie skorygować zlikwidowaną przez Ubezpieczyciela szkodę. W przypadku gdy należą się Państwu dodatkowe pieniądze, odzyskamy je od Ubezpieczyciela. Uzyskają Państwo dzięki temu dodatkowe środki.

Przy kolizji z winy innego samochodu otrzymają Państwo wystarczająco duże środki pieniężne, aby pokryły naprawę w autoryzowanym serwisie i koszt oryginalnych części.